Customer Experience (CX) i foreninger og organisationer

Vores tilgang til Customer Experience (CX)

Foreninger og faglige organisationer har i mange år fokuseret på at skabe tilfredse og loyale medlemmer, men tilfredshed og loyalitet er ikke længere nok til at skabe vækst og fremdrift i foreninger og faglige organisationer. Der er stor konkurrence mellem de enkelte foreninger og faglige organisationer, så de foreninger og faglige organisationer, som er i stand til at vokse, er dem, hvor medlemmerne optræder som ambassadører.

Via målrettede Customer Experience (CX)- og Voice Of Customer (VOC)-programmer, hjælper vi foreninger og faglige organisationer med at skabe engagerede medlemmer, så disse kommer til at være ambassadører.

Vores mål med Customer Experience (CX)
Når vi arbejder med CX i foreninger og faglige organisationer, går vi efter:

  • Identifikation af de mest omkostningseffektive drivere for skabelse af loyalitet og ambassadører
  • Fastholdelse af medlemmer
  • Identifikation af ambassadører 
  • Målrettet forbedring af dine produkter, services og ydelser
  • Forståelse af, hvad der driver medlemmer 

Medlemsundersøgelser
Hvad mener medlemmerne om services, ydelser, brand, service, priser etc.? Ved du ikke det, har du ikke mulighed for at tilbyde det rigtige til dine medlemmer. 

Vi har en udviklet en færdig model til måling af medlemmers tilfredshed, loyalitet og engagement (ambassadørpotentiale). Vi sørger for, at vigtig information deles real-time til relevante medarbejdere.

Medlemsdialoger / straksmålinger
I traditionelle medlemsundersøgelser tages der udgangspunkt i gennemsnittet af resultatet af samtlige besvarelser, hvilket ofte bevirker, at medlemmerne bliver opfattet som en ”grå” masse. Dermed bliver der ikke taget udgangspunkt i de enkelte medlemmers behov, når ydelser og services skal justeres. 

Medlemsdialoger / straksmålinger er meget velegnede som en opfølgning på ydet rådgivning, f.eks. henvendelser vedr. lønforhold, henvendelser vedr. ansættelseskontrakter, karriererådgivning etc.

Ved at tage udgangspunkt i det enkelte medlems svar i kundedialogen / straksmålingen, har foreningen / organisationen mulighed for at tilbyde service og ydelser, som matcher medlemmets behov, samt at forventningsafstemme. Det er naturligt i en medlemsdialog / straksmåling, at der følges op på de besvarelser, som giver anledning til det. Foreningen / organisationen har dermed mulighed for at koncentrere indsatsen ift. de medlemmer, som ikke er helt tilfredse. Alene en god mundtlig eller skriftlig dialog med et medlem kan rydde mange misforståelser af vejen og sikre, at medlemmet forbliver loyalt.

Lyt til medarbejderne
Mange foreninger / organisationer glemmer, at det vigtigste råstof til at skabe loyale medlemmer og ambassadører er tilfredse og engagerede medarbejdere. Derfor er det vigtigt at samtænke medarbejderundersøgelser med Customer Experience setup’et. 

Ideer til serviceforbedring og nye ydelser
Spørger du kun til tilfredsheden for eksisterende produkter og services, får du meget sjældent ideer til udvikling og forbedring af eksisterende yderler og services. Vi anvender en kvalitativ metodik, hvor vi henter inspiration fra en gruppe af medlemmer. Vi hjælper med at konkludere, hvilke nye produkter og services dine medlemmer efterspørger. 

Implementering af IT og oplæring af organisationen
Ét er at beslutte sig for at indføre et Customer Experience (CX) setup, noget andet er at få det implementeret i foreningen / organisationen.  Vi behersker både det faglige og det IT-mæssige aspekt, så Customer Experience setup’et hurtigt kan blive implementeret, og vores erfarne konsulenter er VOC Professional™-certificerede, så vi kan hjælpe jer på bedst mulig vis.

Vores platform
Vi benytter den anerkendte platform fra InMoment til vores løsninger inden for Customer Experience.

Kontakt os i dag

Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.