Borger- og brugerundersøgelser

Vores tilgang

Kommuner og regioner kæmper om at tiltrække borgere og virksomheder, hospitaler søger at levere god service, og offentlige institutioner søger i det hele taget at optimere service og ydelser ift. borgernes og virksomhedernes ønsker og behov.

Via målrettede indsats hjælper vi offentlige institutioner med:

  • Oprettelse og drift af bruger- og borgerpaneler
  • Måling af tilfredshed med services og ydelser
  • Udvikling i tilfredshed over tid
  • Vurdering af, om serviceniveauet matcher borgernes og virksomhedernes ønsker og behov
  • Identifikation af drivers for tilfredshed
  • Målrettet forbedring af services og ydelser
  • Struktureret Indsamling af gode ideer fra borgere og virksomheder

Undersøgelser blandt borgere og brugere
Det er en god idé en gang imellem at tage temperaturen på tilfredsheden af de ydelser, som leveres til borgere og virksomheder. Et solidt datagrundlag er altafgørende, så beslutninger om ændring af services og ydelser ikke træffes i blinde.

Borger- brugerundersøgelser er vigtige, da de kan danne grundlag for opstilling af mål og planer, kontrol af resultater og korrektion af indsats og mål.

Bruger- og borgerpanel 
Har du et bruger- og borgerpanel, opnår du en række fordele. Første det første har du mulighed for med ret kort varsel at få feedback fra brugere og borgere, da det blot er et spørgsmål og at stille de rigtige spørgsmål og derefter ”trykke på knappen”. For det andet har du mulighed for at genbruge en række baggrundsoplysninger, så du ikke skal trætte respondenter mere end højest nødvendigt.

Vi hjælper selvfølgelig med både at oprette og drive bruger- og borgerpaneler.

Straksmålinger
I traditionelle borger- og brugerundersøgelser tages der udgangspunkt i gennemsnittet af resultatet af samtlige besvarelser, hvilket ofte bevirker, at borgere, brugere og virksomheder bliver opfattet som en ”grå” masse. Dermed bliver der ikke taget udgangspunkt i de enkelte interessenters behov, når ydelser og services skal justeres. 

Straksmålinger er meget anvendelige, når der skal følges op på enkelte servicetransaktioner, som der har været mellem borgeren, brugeren eller virksomheden. Man får viden om den service eller ydelse, som netop er ydet til en borger, bruger eller virksomhed.

Som en naturlig del af en straksmåling følges der op på svar fra borgere, brugere og virksomheder, hvor der er anledning til det. Det er en god måde at få indsigt på og ikke mindst udrede eventuelle uoverensstemmelser med, hvad der forventedes.

Lyt til medarbejderne
Mange organisationer glemmer, at det vigtigste råstof til at skabe tilfredse brugere, borgere og virksomheder er tilfredse og engagerede medarbejdere. Det er derfor afgørende at samtænke medarbejderundersøgelser med borger- brugerundersøgelser. 

Ideer til serviceforbedring og nye ydelser
Spørger du kun til tilfredsheden for eksisterende ydelser og services, får du meget sjældent ideer til udvikling og forbedring af disse. Vi anvender en kvalitativ metodik, hvor vi henter inspiration fra en gruppe af borgere og brugere, og vi hjælper med at konkludere, hvilke nye ydelser og services borger og brugere efterspørger, og hvordan de eksisterende kan forbedres.

Implementering af IT og oplæring af organisationen
Vi har stor erfaring med både det faglige og det IT-mæssige aspekt, når et setup i forbindelse med borger- og burgerundersøgelser skal indføres. Vi hjælper selvfølgelig med implementering fra A-Z.

Vores platform
Vi benytter den anerkendte platform fra InMoment til vores løsninger inden for borger- og brugerundersøgelser.

Kontakt os i dag

Har du brug for svar på et eller flere spørgsmål?

Indtast dine oplysninger samt besked i formularen herunder og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.